Pastacılık İçin Emülgatör Karışımı


Pastacılık İçin Emülgatör Karışımı

Emülgatör, çözücü ve stabilizörün ısıl işlemi ile elde edilen pasta katkı maddesidir.

ÜRÜN SPESİFİKASYONU